Micah P. Hinson - When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You

Full Time Hobby

When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You

"En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie." (Openbaring 5: 8,9)

Micah P. Hinson heeft het altijd al moeilijk gehad met religie. Hij groeide op in een fundamentalistische, katholieke gemeenschap, maar antwoordde daarop met rebels gedrag, inclusief drugs en drank. Toch kwam hij nooit volledig los van God. Zijn eerste album heette ‘Micah P. Hinson And The Gospel Of Progress’, hij maakte ooit een kerstplaat en zijn vorig jaar verschenen plaat heet ‘Micah P. Hinson Presents The Holy Strangers’.

Voor zijn recentste plaat haalde hij de mosterd niet bij Abraham, maar bij een andere Bijbelse figuur: Jakobus de Meerdere. Diens resten zouden door twee van zijn leerlingen in een stenen boot naar Spanje gevoerd zijn en begraven in Santiago De Compostela, waar de kathedraal zijn laatste rustplaats werd. In die kathedraal bevindt zich ook de Pórtico de la Gloria, een monumentale poort aan de westkant van de kathedraal.

Op de centrale archivolt van de poort zie je een beeld van Jakobus, omringd door vierentwintig muzikanten. Zij stellen de vierentwintig ouderen uit de Openbaring van Johannes voor, het boek uit de Bijbel dat we ook kennen als de Apocalyps, het vreemdste boek van de bijbel, vol raadselachtige taal die bijbelgeleerden al honderden jaren bezighoudt. Ook over de vraag wie de vierentwintig ouderen zijn, wordt al eeuwen gediscussieerd. En het inspireerde ook al oneindig veel kunstenaars, waaronder nu ook Hinson die tijdens zijn leven ook al meermaals door Apocalyptische tijden ging (zoek zijn levensverhaal maar eens op).

Alle zeven songs op deze plaat werden door Hinson geschreven in een paar weken tijd en -straffer nog - in vierentwintig uur tijd opgenomen ergens in het oosten van Texas, samen met vierentwintig muzikanten die eerder ook al belangrijk waren in zijn leven. Wie dat zijn, blijft geheim, maar dat ze van wanten weten, laten ze duidelijk horen.

De plaat start met zorgeloos gefluit van zowel vogeltjes als Hinson zelf, maar algauw gaat i Am Looking For The Truth, Not A Knife In The Back over in een dreigende, maar oh zo mooie, ingehouden song.

The Sleep Of The Damned en Small Spaces kenmerken zich door een gierend orgeltje en vervormde zang. Het eerste duurt gelukkig slechts twee minuten, het tweede is beter uitgewerkt met bliksemschichten van gitaar en een denderende climax, maar toch zijn het vooral de ingehouden songs die deze plaat tot de beste maken die Hinson ooit afleverde.

Hoe gelouterd klinkt Hinson in My Blood Will Call Out To You From The Ground! En ook Fuck Your Wisdom en het titelnummer zijn lange, langzame, bijna ontbeende songs waarin Hinson zijn stem van schuurpapier laat afsteken tegen verfijnde instrumentatie van een enkele, akoestische gitaar, lome drums en slidegitaar. Ze behoren tot het beste wat de man in de voorbije vijftien jaar in groeven heeft neergelegd.

Afsluiter The Skulls Of Christ is doorspekt met dreigende preken vanop verschillende kansels, maar neemt muzikaal ruim de tijd om op te bouwen met lome soundscapes van gitaar die vijf minuten lang aanzwellen om dan uit te doven en via een soort ondergrondse gang over te gaan tot onverstaanbare kerkgezangen onder een deken van elektronische ruis. Het zal wel iets betekenen als “een nieuw begin” of zo, maar dat zal Hinson zelf wel vertellen als hij op 2 december optreedt in Atelier 210 te Brussel in het kader van Autumn Falls.

19 november 2018
Marc Alenus