Zinger steunt Kzitermee-campagne

En hoe kunnen een band dat beter doen dan met een liedje.

Zinger steunt Kzitermee-campagne

En dus toog Zinger, zo al niet vies van sociale projecten (zie ook Reveil), aan het werk. Het resultaat, het Kzitermee-lied, kan je hieronder horen en zien.

Maar bij dat liet hoort ook achtergrond. Eerder dit jaar werd de website www.kzitermee.be gelanceerd. De urgentie en nood om in te zetten op mentaal welbevinden is meer dan ooit hoog. Eén op vijf jongeren voelt zich niet goed in zijn vel, één op vier volwassenen krijgt ooit te kampen met psychische problemen. De coronacrisis hakt(e) er bovendien nog eens stevig op in en stelt het mentaal welbevinden van heel veel mensen danig op de proef.

Via de website wordt het regionale & Vlaamse hulpverleningsaanbod en zowel het preventieve als curatieve aanbod, dichter bij de bevolking gebracht, iets waaraan duidelijk nood blijkt te bestaan. 

20 januari 2021
Patrick Van Gestel