Het Belgian Music Fund steunt alle Belgische muzikanten

Vanochtend werd 'Belgian Music Fund' gelanceerd: een nationaal relance fonds vóór en dóór muzikanten. 

Belgian Music Fund is een co-creatie van stichtende leden Galm, Facir, Sabam For Culture en PlayRight+ i.s.m. de Koning Boudewijnstichting.

Met eigen middelen en de steun van genereuze artiesten, fans, bedrijven en organisaties ondersteunt het fonds muziekprojecten uit alle hoeken van het land en uit alle genres. Zo leggen ze de basis voor een gezondere toekomst voor de Belgische muziek.

Concreet zetten ze in op steun voor muzikale creatie, presentatie, productie, exploitatie (MarCom & PR), professionalisering en export. ​Het uiteindelijke doel is een ‘future-proof-fonds’ dat een gezondere basis legt voor de toekomst van de muzikant en dat zowel financieel als qua ‘werking’.

Het moet een fonds zijn dat ervoor zorgt dat er terug creatief kan gewerkt worden: de machine terug gaat draaien en er weer een dynamiek gecreëerd wordt.

De focus ligt op de ‘relance’ van de Belgische muziekscene en dit voor alle genres en voor alle Belgische artiesten (Vlaanderen, Brussell & Wallonië).

Vanaf nu kan je hier een gift doen aan het Belgian Music Fund.

De stichtende leden werken met respect voor de rechten van muzikanten en met het oog op ‘fairness’ in de dagelijkse artistieke praktijk.

23 juni 2020
Marc Alenus