Sunbeam Festival - Beam us up, Joke!

Zonnestraal, 24 juni 2004

Sunbeam Festival - Beam us up, Joke!

Trots kunnen we aankondigen dat op donderdag 24 juni opnieuw het scholierenfestival Sunbeamfestival doorgaat te Diksmuide op het terrein Zonnestraal!
In overleg met de drie scholen van Diksmuide werd opnieuw tot een gemeenschappelijke datum voor het beindigen van de examens gekomen (voorheen was er drie maal een examenviering in Diksmuide)! De directies wilden graag opnieuw meedoen omdat ze Sunbeam vorig jaar zon geslaagd initiatief vonden. Wij vonden dit ook, want vorig jaar konden we spreken van een hl toffe eerste editie, waar maar liefst 1.700 scholieren van gans West-Vlaanderen enthousiast van deze voor hen georganiseerde dag kwamen proeven.
Een belangrijk gegeven in dit concept is het feit dat hier over de grenzen van de verschillende schoolnetten heen wordt gewerkt om samen iets te bereiken. Ook heel wat vooroordelen die bestaan binnen elke school over een andere school en zijn leerlingen kunnen door Sunbeam wat weggewerkt worden doordat men heel wat scholieren van andere scholen kan leren kennen.

Door het grote succes vorig jaar hebben we besloten het dit jaar wat langer te trekken met ons aanbod: we starten om 10u en sluiten de hekken om 21u. De muziek duurt tot 20.30u. Het festival is een samenwerking tussen Stad Diksmuide (de jeugddienst) en de Diksmuidse Jeugdraad.

De hoofdbedoeling van het festival is nog steeds om iets leuks op het getouw te zetten voor de schoolgaande jeugd om het einde van de examens en het begin van de zomer op een spetterende wijze in te zetten en verder ook om het vieren van de examens gecentraliseerd te laten verlopen, want door het voorheen op verschillende datas vieren kon er wel eens overlast ontstaan in het centrum.

Vorig jaar werden de leerlingenraden betrokken bij het samenstellen van het programma en dit jaar wilden we dit zeker opnieuw doen, want het festival is er immers voor hen dus willen we dat het programma dan ook zo veel mogelijk is afgestemd op hun smaak. Ook vroegen we hen een DJ binnen de eigen gelederen te zoeken zodat elke school op het podium zou vertegenwoordigd zijn. Ook werd gevraagd een website omtrent het festival te maken die dan aan de site van stad Diksmuide kan gekoppeld worden.

Volgende groepen staan op het programma:
Als hoofdact: Gorki, voorafgegaan door Projecto Secreto(zotte ska muziek, die je meesleept met zijn bijzondere ritmes); De Nihilisten(hiphop van de West-Vlaanders), Magic of the Moment (rock, gelijkend op the Red Hot Chilli Peppers) en een vijfde groep waarvan we de naam nog niet kennen. Verder de DJs van de scholen, DJ Bram Jonckheere en DJ Ferre om het geheel af te sluiten.

Dit jaar werd nog een nieuw gegeven toegevoegd aan het geheel: we werken samen met de vzw Poppunt die werkt rond een project 100% puur pop uit de provincies. Dit houdt in dat we mits de nodige publiciteit voor Poppunt drie groepen mochten kiezen uit alle winnaars van provinciale wedstrijden die dan worden betaald door Poppunt. De bedoeling van dit project is om jong talent de kansen te bieden om een schat aan ervaring op te doen en hen zo op weg naar hun definitieve doorbraak te helpen.

Ook dit jaar werken de plaatselijke jongerencafs 4AD, Phoenix en General Store opnieuw mee. Ze sluiten ook nu weer speciaal hun deuren! Zij staan volledig in voor het uitbaten van de bar.

Een andere meerwaarde voor het festival is dat ook het Lokaal-Opvang-Initiatief (LOI, dat instaat voor materile hulpverlening aan asielzoekers) van het OCMW van Diksmuide opnieuw bereid is te investeren in de aankoop van ingredinten voor exotische streekgerechten die de bewoners van het LOI dan kunnen aanbieden aan de festivalgangers. De winst hiervan is volledig voor de jeugdraad! Door dit project willen we de Diksmuidse jongeren kennis laten maken met andere culturen en omgekeerd en op die manier de integratie en aanvaarding van deze mensen in onze maatschappij bevorderen.

Andere eetstands, zoals een frituur, een pitastand, een broodjesstand, een snoepstand, een ijswagen, zullen aanwezig zijn. Verder worden verschillende commercile- en niet-commercile stands verwacht. Zo zal het JAC (JongerenAdviesCentrum) bvb ook weer van de partij zijn met een jongerenactie. We menen dat deze stands een belangrijke functie vervullen op het festival, want naast plezier moet er ook steeds ruimte zijn voor sensibilisering. Ook randanimatie zal niet ontbreken!

Praktisch:
Deuren vanaf 10 u tot 21 u.
Leeftijd: vanaf eerste middelbaar
Inkom: 3 VVK en 4 ADD.
Geen eten noch drank op het terrein binnenbrengen. Honden zijn evenmin toegelaten.


Joke zal dit festival als backstage-reporter helemaal verslaan, als je dus een hete glimp van haar wil opvangen (tip: zij is dat supermodel hier op onze layout) dan zal je dus moeten maken dat je in Diksmuide geraakt!
12 december 2023
Joke Staelens