Pukkelpop 2016: NAO - Ontplooiing van een groot talent

, 2 juli 2018

Wat is het fijn om een artiest in enkele maanden te zien ontplooien van een schuchter zangeresje tot een entertainer, die moeiteloos de hele Castello inpakt. Nao was bezwerend, begeesterend, charmant en goddelijk. Onze handen staan nog steeds gezwollen van het vurige applaus.

Nao begin dit jaar in de Charlatan: timide danspasjes, schuchtere wegwuifgebaren, een stralende glimlach en een stem als een klok. Ondertussen is haar album 'For All We Know' uitgekomen en werd ze bedolven onder de extatische recensies. Dat doet duidelijk wat met een mens. Nao maakte de keuze om haar baan als achtergrondzangeres en zangleerkracht op een zijspoor te zetten en voor eigen succes te gaan. En wat voor succes.

Nao in de Castello op Pukkelpop valt slechts met één adjectief te beschrijven: indrukwekkend. Hoe ze in haar Afrikaans kleed stond te dansen alsof haar leven er van afhing; hoe ze kleine choreografietjes in de nummers vertopte; hoe ze moeiteloos met haar stem de zinnen masseerde en de ruimte volschilderde met jeugdige romantiek waar menige puistenkop zich kon in herkennen. Nao was half mens, half dartel hertenjong, zich van geen jachtseizoen bewust. 

Vijftien jaar na de dood van Aaliyah lijkt een nieuwe r&b-prinses te zijn opgestaan, die alles in zich heeft om haar plaats over te nemen. Nao was het beste wat Pukkelpop op dag één te bieden had. Over en uit.

19 augustus 2016
Joris Roobroeck