Mental Nomad - Why are you not satisfied?

Op een druilerige dinsdagmiddag zitten wij in de Parnassus, een sociaal tewerkstellingsproject van vzw Ateljee in een voormalige Franciskanenkerk. In dit prachtige decor staat Mental Nomad ons te woord. Het is niet nodig om hun namen te gebruiken, aangezien iedereen in het project even belangrijk is. Geen probleem: your wish is my command.

Wie zijn Mental Nomad en wat doen jullie?

Mental Nomad: Wij zullen op 21, 22 en 23 maart een evenement op poten zetten dat veel mensen zal prikkelen, zowel muzikaal als visueel. Maar het is ook meer dan dat. De medewerkers van Mental Nomad engageren zich voor een bepaald doel en steken daar zoveel mogelijk tijd en energie in om samen iets schitterends te verwezenlijken.

Jullie zijn al even bezig. Hoe is het idee ontstaan?

Het plan om Mental Nomad op te starten is vorig jaar geboren uit de geest van enkele mensen. We wouden iets tot stand brengen dat heel erg outside the box was. Ook met onze publiciteitsstunts hebben we de begane paden verlaten. In de plaats van te gaan flyeren, hebben we bijvoorbeeld een actie gedaan: Toeter Together. De bedoeling was om de mensen op ons pad een goed gevoel te bezorgen door rond te fietsen met onze toeters en hier en daar een knuffel uit te delen.

Ook waren we benieuwd hoeveel mensen er in zo’n verhaal zouden meestappen. Zo probeerden we dus zo veel mogelijk mensen warm en nieuwsgierig te maken naar iets, dat uiteindelijk vanaf 21 maart zijn invulling zal krijgen.De band is al een jaar daarvoor ontstaan, zodat alles muzikaal al snor zat. De muziek is dus los van het project ontstaan. Maar het draait niet om een muziekgroepje. We zijn een collectief en alles draait volledig rond het project Mental Nomad. Het is veel meer dan muziek alleen.

Hoe valt het mee om met zoveel mensen samen te werken?

Dat is juist het boeiende. We zijn zes maanden geleden echt begonnen met al deze mensen. Uiteraard is het zo dat je niet met zestig man wekelijks rond de tafel kan gaan zitten. Maar er zijn pakweg vijfentwintig mensen die er dagelijks veel tijd insteken. Er zijn er ook die in korte periodes zeer intensief met Mental Nomad bezig zijn. Het is wel leuk om te zien dat er een kern is die wel wekelijks wil vergaderen.

Jullie zeggen niet te willen communiceren met antwoorden, maar met vragen.

Er zijn enkele vragen, die in onze campagne naar boven komen. Vragen die mensen ertoe aanzetten om na te denken over waar wij eigenlijk mee bezig zijn. Dat was vooral omdat we alles op onze eigen manier wouden aanpakken. In plaats van te antwoorden, stellen we juist vragen die mensen interesseren en prikkelen. Zo komt de leuze “Why are you not satisfied?” vaak terug in ons project. Dat is een vraag die waarde heeft voor iedereen, ook voor onszelf.We willen zeker niet belerend overkomen, of een bepaald idee promoten. En daarom is het beter om met vragen af te komen dan met antwoorden. We worden dagelijks al zoveel geconfronteerd met bepaalde denkbeelden en ideeën. Misschien is het daarom beter om zelf eens de vraag te stellen, voordat iemand anders je het antwoord inplant. Zo willen wij vragen poneren waarbij de mensen zelf eens stilstaan.Het is ook niet altijd de bedoeling om serieus te blijven. We willen ook met humor interesse opwekken.

In de lyrics lezen we over “cocaine en medication”. Is dat ook om te prikkelen, te choqueren? Weerspiegelt de muziek zich ook in jullie project?

Doorheen het verhaal en onze muziek zit een bepaalde rode draad. Die “cocaine en medication” is een onderdeel daarvan. Waar het precies inpast moet iedereen zelf invullen. Het project draait zeker niet om drugs of zo. Maar het is wel een facet in het leven. Er hoeft helemaal geen taboe rond te zijn.Je krijgt op heel veel concerten tegenwoordig dat soort beelden. Het verschil met ons is dat wij het in een samenhangend verhaal passen. Na het concert zal je volledig doorhebben dat alles, de promo en het concert, een geheel vormt. We proberen op voorhand te teasen door elementen eruit te nemen, maar tijdens het concert zal alles in zijn plooi vallen.

Vanwaar komt de naam Mental Nomad?

Wat betekent een naam eigenlijk? Hoe belangrijk is dat? Als je aan mij vraagt wat Mental Nomad betekent zal ik daar mijn eigen invulling aan geven, maar misschien is het interessant om daar voor jezelf een beeld bij te vormen. Dat is voor iedereen anders.

 
Zoals bleek bij de bv’s.

We hebben hen de opdracht gegeven om vrij te associëren. Ze mochten dus volledig fantaseren over onze naam met als resultaat een diverse uitkomst van antwoorden. Dat was weer belangrijk om het mysterie in het begin van onze campagne hoog te houden.

Naast muziek zullen jullie ook nog andere soorten creativiteit tentoonspreiden tijdens het concert. Welke?

Muziek blijft wel de rode draad, maar dat zal inderdaad verweven worden met visuals, dans, een lichtshow en vrij experimentele technieken omtrent Kinect-camera’s. Dat kunnen we wel al verklappen. Het is een bepaalde techniek met de infraroodcamera waar de spelconsole XBox gebruik van maakt. Terwijl we filmen en er visuals geprojecteerd worden, zullen er dankzij voorgeprogrammeerde bewegingen bepaalde zaken tevoorschijn komen. Dat is revolutionair.

Het is een project voor en door jongeren. Willen jullie hiermee iets aantonen?

Veel jongeren hebben creatief talent en het is fantastisch dat zij zich een heel jaar willen inzetten voor een project. Wat we hier ook mee hebben aangetoond is dat, wanneer er een leuk verhaal gecreëerd wordt, jongeren er wel degelijk vrijwillig willen instappen. Jonge mensen, waarvan gezegd wordt dat ze tegenwoordig overal iets voor moeten terugkrijgen, helpen met veel enthousiasme mee.

Het draait dus echt niet alleen om de band, maar wel om de tientallen jongeren die met hart en ziel verschillende projecten voor dit idee hebben gerealiseerd. En het resultaat mag gezien worden.

Het is voor een goed doel, namelijk Stichting Solidariteit. Was dat belangrijk voor jullie?

Sowieso. Als we met creativiteit sport en cultuur kunnen brengen naar kinderen, die daar normaal geen toegang toe hebben, is dat geweldig. Dat is natuurlijk ook een van onze hoofddoelen en het is van immens belang. Dat brengt de concerten ook naar een hoger niveau.

Is er een toekomst voor Mental Nomad na het concert?

Eigenlijk niet, het is een project met een concrete begin- en einddatum. Het is niet de bedoeling om ermee verder gaan, we wouden eerder een bom gooien om de impact te vergroten. Maar we laten het op ons afkomen. Het is niet zeker dat het zal eindigen, maar ook niet dat er een vervolg komt.

...waarna wij met onze Mental Nomad-toeter het grijze Gent weer in liepen.Het evenement Mental Nomad vindt op 21, 22 en 23 maart plaats in de ArtCube te Gent.

19 maart 2012
Michiel Verplancke