#BoksSongs - Bob Dylan - Hurricane (1976)

#BoksSongs - Bob Dylan - Hurricane (1976)

De één beschouwt boksen als een edele en tactische vechtsport, waarbij ringinzicht, de coördinatie van voeten, ogen en handen en conditie centraal staan.  De ander veroordeelt het als bloederige, zinloze barbarij.  Daar gaan we deze week niet over oordelen. Wel zoeken we een zevental songs bij elkaar, waarbij een bokser of de sport een rol spelen in de song.

Met welk ander nummer de boksweek afsluiten dan met Hurricane van Robert Zimmerman. Hij schreef het nummer samen met Jacques Levy, een Amerikaans songwriter en theaterdirecteur, die aan nog vijf andere nummers op 'Desire' meeschreef.

Een single in november 1975 en in januari 1976 het openingsnummer van 'Desire', de zeventiende studioplaat. Het verhaal van de Afro-Amerikaanse bokser Rubin “Hurricane” Carter, die in 1967, samen met John Artis, tot drie levenslange gevangenisstraffen veroordeeld werd wegens medeplichtigheid aan drievoudige moord.

In de vroege ochtend van 17 juni 1966 werden in een café, genaamd 'Lafayette Grill' in Paterson (New Jersey), in totaal vijf mensen neergeschoten. Barkeeper Jim Oliver,  Jim Ropars en Fred Nauyoks stierven, maar Hazel Tanis en Bill Marins overleefden het geweld. Marins, ook wel William Marins genoemd, werd in het hoofd geraakt en verloor dientengevolge een oog. Toen hij revalideerde in het ziekenhuis, werd Carter naar hem toegebracht. Volgens Bob Dylan zou hij verklaard hebben dat Carter niet de dader was: "The wounded man looks up through his one dyin’ eye / Says, 'Wha’d you bring him in here for? He ain’t the guy!'".

Eén van de belangrijkste getuigen was Patricia Graham Valentine, die tegenover het café woonde. Op 10 mei 1967 deed zij tijdens een rechtszitting verslag van haar ervaringen. Zij zou zijn gewekt door enkele luide knallen, die zij omschreef als "het dichtslaan van de cafédeuren". Een andere belangrijke getuige was Alfred Bello. Hij zou de schoten gehoord hebben toen hij richting de bar liep om sigaretten te kopen. In de songtekst wordt Bello ervan beschuldigd samen met Arthur Dexter Bradley de kassa geplunderd te hebben. Nadat Bello en Bradley in september 1974 bekenden meineed gepleegd te hebben, werd het proces heropend.

Bob Dylan werd tot het schrijven van Hurricane geïnspireerd door het lezen van de autobiografie van Rubin Carter, 'The Sixteenth Round'. Carter had hem die gestuurd "vanwege Dylans eerdere betrokkenheid bij de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging". In 1975 bezocht Dylan Carter in de gevangenis. Na deze ontmoeting begon hij met het schrijven van het nummer. Ten tijde van de Rolling Thunder Revue, een concertreeks, waar onder andere Joan Baez en Roberta Flack deel van uitmaakten, werden twee benefietconcerten gegeven voor Carter. Hoewel deze optredens, met de naam 'Nights Of The Hurricane', geen geld opleverden door de hoge kosten van de tour, zorgden ze voor betrekkelijk veel publiciteit.

In 1976 volgde een nieuw proces, waarbij Carter opnieuw schuldig werd bevonden. Carter heeft altijd alle schuld ontkend. Hij is, net zoals Dylan, van mening dat zijn veroordelingen voortkwamen uit de racistische houding van de autoriteiten. De jury bestond ten tijde van de eerste veroordeling geheel uit blanken: "The D.A. said he was the one who did the deed / And the all-white jury agreed".

Dylan maakte in het nummer veelvuldig gebruik van overdrijving, waardoor zijn verhaal op sommige punten afwijkt van de werkelijkheid. Patty Valentine klaagde hem in 1983 aan voor privacyschending, laster en onrechtmatige publicatie van haar naam. Zij was van mening dat zij in de liedtekst werd gepresenteerd alsof ze deelnam aan een samenzwering met Bello en Bradley, maar ze werd in het ongelijk gesteld. In 1985 werd Carter alsnog vrijgelaten nadat Haddon Lee Sarokin, rechter bij de federale rechtbank van New Jersey, in november oordeelde dat er sprake was geweest van een oneerlijke rechtsgang. 

Sarokin zei over de veroordelingen het volgende: "Based on racism rather than reason and concealment rather than disclosure". Drie jaar later werd deze beslissing in hoger beroep gehandhaafd. In 1999 verscheen de biopic 'The Hurricane', waarin Denzel Washington de rol speelde van Carter. Hierin werd onder meer het nummer van Dylan als filmmuziek gebruikt. Carter schreef het filmscenario. Vijf jaar later richtte Carter Innocence International op, een organisatie die zich inzet voor onterecht veroordeelden en andere slachtoffers van gerechtelijke dwalingen.

Hurricane staat op vrijwel alle verzamelalbums van Dylan, maar hij heeft het nummer niet meer live uitgevoerd sinds de Rolling Thunder Revue in 1976.

 (bron: wikipedia)

15 januari 2023
Laurens Leurs