Stefaan Tubex - Songs For The Bookshelf

Eigen beheer

Mensen die ondanks alles hun dromen nastreven; je kan er alleen maar bewondering voor hebben. Ook al loopt het niet altijd zo geweldig goed af.

Songs For The Bookshelf

Een ambtenarenjob levert niet altijd volledige bevrediging op, zelfs niet als je voor de Vlaamse overheid mag werken aan stadsvernieuwingsprojecten, innovatieve en originele projecten van bewonersverenigingen. En dus kon Stefaan Tubex naar eigen zeggen niet anders dan zijn gedachten in woord en klank gieten. Dat leidde tot ‘Songs For The Bookshelf’, gebaseerd op ‘De Geluiden Van Weleer’ van de Nederlandse band At The Close Of Every Day en ‘Song Reader’ van Beck.

Tubex deelde zijn droom stoutmoedig en schroomvol tegelijk met John Wood (Nick Drake, John Martyn en Sandy Denny) en tot zijn eigen verbazing zat hij even later in Schotland voor de mixing van zijn album.

Ook muzikaal kreeg Tubex hulp. Nils De Caster (Broken Circle Breakdown / Bruno Deneckere / Citron Blue) leende viool, lap- en pedalsteel, piano en mandoline en ook Yves Meersschaert is op meerdere nummers te horen als pianist. Daarnaast speelt Michiel Van Damme hier en daar wat elektrische gitaar en zingt Lies Poignie mee op Running In Front Or Behind Herself.

Het vreemde aan de nummers van Tubex is dat ze nauwelijks ritme hebben. Ze kabbelen verder als een ruisend beekje en hebben maar weinig structuur. Er zijn wel strofen en refreinen, maar die laten zich amper als dusdanig herkennen. De muziek staat volledig ten dienste van de verhalende teksten die weinig poëtische waarde hebben, maar toch proberen het ongrijpbare te vatten.

Tubex zingt zijn teksten ingetogen en half fluisterend, wat zeer kalmerend werkt. Het geheel klinkt bijna onaards en laat ons een man kennen die onwaarschijnlijk aimabel en lief is en ons zijn gevoelens als een open boek presenteert. En toch raken we niet binnen in zijn persoonlijke bubbel, net omdat die zo authentiek en uniek is en ver afstaat van onze eigen wereld.

Alleen bij Remembering The Arguing Others Forget beleefden wij een moment van herkenning en opener Martha herinnerde ons aan de gevoelens die we zelf ooit koesterden bij de wieg van onze eigen kroost. Gelukkig is er de mooie, warme muziek met als hoogtepunt Pianosong #1.

In het bijzonder mooie, begeleidende boekje lezen we dat Tubex vooral sterk is in het zichzelf wegcijferen. Dat doet hij vreemd genoeg ook met dit persoonlijke project dat heel waarschijnlijk alleen opgemerkt zal worden door veel gevoeligere mensen dan wijzelf; fans fan Nick Drake bijvoorbeeld.

13 april 2016
Marc Alenus