Machinefabriek - With Voices

Western Vinyl

With Voices

Wie de ontzettend talrijke muzikale wandelingen van de Nederlandse klankmeester Rutger Zuydervelt ofte Machinefabriek wat probeert te volgen, zal bij deze nieuwe release wel even de wenkbrauwen fronsen. Zijn vaak minimale avantgardecomposities waarin geëxperimenteerd wordt met elektronica, veldopnamen en onconventionele instrumenten, krijgen op dit album immers een extra en ook erg tastbare invalshoek: de menselijke stem. Maar laat het een geruststelling zijn: de acht vocale gasten op ‘With Voices’ zien hun bijdrage vermalen worden doorheen cassettes, transistorradio’s en klankvervormers.

Denk dus aan het element “stem” niet zozeer als zanginstrument, maar eerder als geluidsbron. Iets met klinkers en tonen in plaats van woorden met betekenis. Kwestie van nog steeds het grote, maar voor Machinefabriek al lang niet meer toepasbare etiket “ambient” te kunnen gebruiken.

Eens proberen? ‘With Voices’ begint met het logisch getitelde I (waaraan Terence Hannum van Locrian meewerkt) als een minimale wind, een enkele vage misttoon die langzaam verrijkt. Een verknipt, zoemend geheel van ruis en samples versterkt de eenheid. De klank gaat langzaam omtollen en wentelen en een warm mannenkoor treedt toe. De sfeer wordt meer en meer abstract met krakende geluiden, gezoem, overdonderende scapes en roleffecten. Maar dat wel telkens rond die solide grondtoon. Dit is alvast een fijne, zeven minuten durende reis door een avontuur van geluidsminimalisme en impressie-ambient.

Soms vaag en volledig in het ijle en ontastbare (zoals een kort, erg dromerig IV waarin Marianne Oldenburg even ongrijpbaar als de wind is), soms ook nogal expliciet en wat stout, zoals het bonkende, afgeblokte a capella punctualisme III met abstracte clics en cuts waarover Peter Broderick meer en meer zijn keel mag openzetten. Erg veel leuningen biedt Zuydervelt in elk geval weer niet, al hoor je Zero Years Kid ofte Joachim Badenhorst even erg hoog “so long, farewell, auf wiedersehen goodbye” piepen alvorens een soort van robot achtige A.I.-code te gaan scanderen.

Maar Machinefabriek is nu ook eenmaal een geluidsschilderaar wiens impressionistische collages een mengeling zijn van fantasie, ongeremdheid en voortdurende evolutie. En laat het bij deze ook een heerlijkheid zijn dat de producer de esthetische regels respecteert en tegen elkaar botsende klanken, pijnlijk aanvoelende frequenties of voor een doorsnee luisteraar onrijmbare tonen mijdt. Meer nog, we durven te stellen dat ‘With Voices’ een unieke moodplaat is.

 

17 april 2019
Johan Giglot