Big Big Train - English Electric (Part Two)

Giant Electric Pea

Het Engelse gezelschap Big Big Train beloofde ons een snel vervolg op het vorig jaar verschenen ‘English Electric’. Op volle kracht blijven deze progrockers sporen trekken door het muzikale landschap. ‘Part Two’ is allesbehalve het afzakkertje na de hoofdschotel. Het sextet lijkt hier zelfs zijn volmaakte vorm gevonden te hebben.

English Electric (Part Two)

Met zo’n groepsnaam was het wachten op een ode aan de locomotief. Bovendien past het in de reeks verhalen over het premoderne Engeland die belangrijkste songsmid Greg Spawton aan het toonzetten is. In de epische openingstrack East Coast Racer ontrolt zich een fijnmazig net van stemmen en instrumenten. Alle registers worden opengetrokken, inclusief strijk- en blaasarrangementen.

Zanger David Longdon vat het gevaarte in krachtige beelden: "Shaped for speed / strong on the wing / (…) / to build the fire / to make the engine". Door de inzet van koperblazers krijgt het stuk gaandeweg hymnische allures. De cirkelstructuur alludeert op de weg die de stoomtrein aflegt om elke avond dezelfde loods terug te vinden.

BBT brengt muziek met grootse gebaren; de klank is organisch en somptueus. De composities zijn opnieuw om door een ringetje te halen. Neem nu Worked Out, dat draait op de mechaniek van een Zwitsers horloge en dat halfweg richting Jethro Tull inslaat. Met Keeper Of Abbeys wanen we ons zelfs op een boombal.      

Met de pastorale klanken van The Permanent Way en Curator Of Butterflies zitten we helemaal tussen het groen. Het eerste klapt langzaam open als een bloem. Het tweede is op het oppervlakkige gehoor een sentimentele coda, maar Longdon – die hier zijn hoogste noten zingt – transponeert zijn vlinders-in-de-buikgevoel naar een verheven emotie.

Sinds The Underfall Yard (2009) rijgt BBT de artistieke triomfen aaneen. Deze ‘English Electric Part Two’ is daarvan de meest bewonderenswaardige, want welke band kan beweren drie opeenvolgende meesterwerken geschreven te hebben? Zoiets deden alleen Genesis en Yes. En dat was veertig jaar geleden. De combinatie van melodisch vernuft, harmonische uitwerking en overrompelende zeggingskracht die BBT aan de dag legt, is vandaag zelden gehoord.

4 mei 2013
Christoph Lintermans